Hahmoryhmät

Pelin hahmot jakautuvat kolmeen ryhmään. Kaikilla ryhmillä on yhteistä toisiensa kanssa tavalla tai toisella, ja niiden jäsenet ovat syystä jos toisestakin läheisessä kontaktissa keskenään.

Osan hahmoista sukupuoli on ennalta määritelty, ja osan säädettävissä pelaajien toiveiden mukaan. Jälkimmäisten sukupuoli voi olla mikä vain. Hahmojen toimintamahdollisuudet määrittyvät enemmän yhteiskuntaluokan kuin sukupuolen mukaan, eikä hahmon sukupuoli vaikuta toimijuuteen pelissä. 

Wolmar Westling, Karunan kartanon päärakennus, 1871, Suomen Muinaismuistoyhdistyksen arkisto, Museovirasto.

Retkikunta

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistoriallinen tutkimusretkikunta koostuu Helsingin keisarillisen Aleksanterin yliopiston eri alojen ylioppilaista, ja sitä johtaa filosofian maisteri Alfred Melander. Retkikunnan tarkoituksena on kartoittaa Suomen maaseudulta löytyvää aineellista ja aineetontakin kulttuuriperintöä, jonka ajatellaan olevan vaarassa kadota. Karunaan on suunnattu retkiä aiemminkin, ja täällä on historiaa myös useammalla retkikunnan jäsenellä.

Teemat: tutkimus, ammatin pelaaminen, perinteisen elämäntavan dokumentointi, työyhteisö 

Pappila

Karunan kirkon pappi perheineen majoittaa tutkimusretkikuntaa, ja on monille sen jäsenille eri tavoin ennestään tuttu. Pappilassa asuvat papin rouvan lisäksi myös näiden vielä naimattomat tyttäret sekä palveluskuntaa. Pappi tunnetaan filantrooppina, joka on auttanut useita rahvaan poikia opintielle. 

Teemat: kristinusko, säätyläiselämä, kyläyhteisö, perhesuhteet

Torppa

Pappilan vanha torppa on retkikunnan erityisen kiinnostuksen kohde, sillä se on kirkon ohella seudun vanhimpia rakennuksia ja torpan väen sanotaan olevan erityisen perehtyneitä vanhoihin tapoihin. Torpan pihalta on myös oiva näkymä Karunan kirkkoon, jonka arkkitehtuuria ja esineistöä retkikunta on tullut dokumentoimaan. Torpassa majoittuu myös säännöllisesti epälukuinen määrä kiertolaisia, jotka ovat matkoillaan oppineet yhtä jos toistakin.

Teemat: perinteisen elämäntavan murros, kansanusko, kyläyhteisö, perhesuhteet