Lähteitä

Suomen Muinaismuistoyhdistys ja taidehistorialliset retkikunnat

Hirn, Marta. Kuvia katoavasta Suomesta : Suomen Muinaismuistoyhdisetyksen taidehistoriallisten retkikuntien piirroksia ja akvarelleja 1871-1902. Weilin + Göös. Helsinki, 1970.

Nervander, Emil. Kesämatkoja Suomessa : Ahvenanmaalla ja Turun seudulla. Suom. Markus Hiekkanen. Toim. Leena Valkeapää. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki, 2010.

Suomen Muinaismuistoyhdistyksen verkkosivut: www.muinaismuistoyhdistys.fi

Tallgren, A. M. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen 50-vuotiskertomus. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja 30. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki, 1920.

Valkeapää, Leena. Pitäjänkirkosta kansallismonumentiksi : Suomen keskiaikaisten kivikirkkojen restaurointi ja sen tausta vuosina 1870-1920. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja 120. Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki, 2000.

Valkeapää, Leena. Vapaa kuin lintu : Emil Nervanderin elämä. Taidehistoriallisia tutkimksia 47. Taidehistorian seura. Helsinki, 2015. Verkkoaineisto:http://www.taidehistorianseura.fi/tht-julkaisut/THT-47.pdf

Valkeapää, Leena. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset tutkimusretket Suomessa 1871-1902. Tahiti 1/2018. Verkossa: https://tahiti.journal.fi/article/view/69289

Valkeapää, Leena. Saman taiteen lapset. Suomen Muinaismuistoyhdistyksen taidehistorialliset tutkimusretket 1871–2902. Suomen Muinaismistoyhdistyksen Aikakauskirja 124, Suomen Muinaismuistoyhdistys. Helsinki, 2020.

Elämää Suomen suuriruhtinaskunnassa

Kansankulttuuri ja agraariyhteiskunnan arki

Koski, Kaarina. “Uskomusperinne ja kristillinen kasvatus 1800-luvulla”. Kasvatus ja aika 5/2011. Verkkoaineisto: http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/koski_1001121114.pdf

Suomalaisen arjen historia 2: säätyjen Suomi. Weiling + Göös. Helsinki, 2007.

Suomen kulttuurihistoria 2: Tunne ja tieto. Toim. Knapas, Rainer & Forsgård, Nils-Erik. Kustannusosakeyhtiö Tammi. Helsinki, 2002.

Talve, Ilmar. Suomen kansankulttuuri. 3. tarkistettu ja täydennetty painos. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Helsinki, 1990.

Yliopistoelämää

Helsingin yliopiston historiikin osio Suomen Keisarillinen Aleksanterin Yliopisto 1809-1917: http://www.helsinki.fi/yliopistonhistoria/aleksanteri/aleksanteri.htm

Maantieteellis-historiallinen metodi (Oivallus 06/05)
Helsingin yliopiston kielitieteen professori Julius Krohn (1835–88) kehitti folkloristiikan
alan ensimmäisen tieteellisen metodin:
http://www.helsinki.fi/yliopistonhistoria/oivallukset/6_oivallus.htm

Pukeutuminen

Arnold, Janet. Patterns of Fashion : Englishwomen’s dresses and their construction. 2, 1860–1940. Macmillan, 1975.

“Entisajan vaatteissa”. Keski-Suomen museon verkkosivut: http://www3.jkl.fi/ksmuseo/paivaeilisessa/paja/pajat/entivaat/tee.html

Lehtinen, Ildikó & Sihvo, Pirkko. Rahwaan puku. Näkökulmia Suomen Kansallismuseon kansanpukuukokoelmiin. Museovirasto. Helsinki, 1984.

“Dressing up for a 1893 winter”. Prior Attire. Youtube-video: https://www.youtube.com/watch?v=4tVHor3ZIig

Pitcher, Izabela. The Victorian Dressmaker. Making Victorian Clothes for Women. Prior Attire, 2018.